Ile wynosi kwota wolna od podatku?

Złożenie zeznania podatkowego PIT w porównaniu do poprzednich lat, będzie bardzo proste w 2019 roku. Jeszcze w sierpniu przyjęto w rządzie projekt ustawy, na podstawie której Urząd Skarbowy przygotuje za 2018 rok zeznanie podatkowe, bez konieczności wypisywania niepotrzebnych wniosków w placówce. Od 15 lutego do końca kwietnia, każdy będzie miał możliwość zapoznania się z rozliczeniem na specjalnym Portalu Podatkowym, sprawdzając poprawność danych min. czy wpisany jest aktualny rachunek bankowy. Krajowa Administracja Państwowa opierać się będzie o dane podatnika z ubiegłego roku, włączając w to np. ulgę na dzieci, nr KRS organizacji, na rzecz której przekazaliśmy 1 procent podatku, a także dane innych rejestrów państwowych np. ZUS. 
Samo rozliczenie PIT nie dla wszystkich jest prostą sprawą, stąd wprowadzone udogodnienia. Istotną kwestią, jest możliwość skorzystania ze zwrotu pewnej kwoty od podatku, co dotyczy większości płatników. Jest ona uzależniona od podstawy opodatkowania. Chodzi tu o kwotę wolną od podatku, która bezpośrednio jest związana z naszymi zarobkami. Jedynym warunkiem jest nieprzekroczenie określonej kwoty wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Za 2018 rok w przypadku wynagrodzenia do 8000 zł, kwota zwolniona od opłat wynosi 8000 zł, dla której stawka podatku to 18 procent. Warto w tym momencie wspomnieć, że kwota podstawy wyliczenia podatku, równa jest przychodowi po odjęciu kosztów ich uzyskania, Od wyliczonego podatku odejmuje się kwotę obniżającą podatek. Powyżej wspomnianej wartości 8000 zł, stopa wolna od podatku ulega stopniowemu zmniejszeniu, aż przy progu dochodu powyżej 127 tysięcy w ogóle nie przysługuje. Oczywiście podatek od naszego wynagrodzenia, musi być odliczony od comiesięcznej wypłaty w każdym przypadku.

Zwrot wyliczonej sumy będzie możliwy dopiero po rozliczeniu podatku w odpowiednim formularzu PIT. Kwota wolna od podatku dotyczy tylko osób fizycznych. które zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub umowę o dzieło, które będą rozliczały się w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Sam przychód dotyczyć będzie wyłącznie samodzielnie wypracowanych pieniędzy, nie są tu brane pod uwagę pożyczki, darowizny, czy kredyty. Istnieją podmioty wyłączone z możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, a należą do nich min. podmioty, które zdecydowały się na opodatkowanie liniowe (liczne przedsiębiorstwa). Należą do nich także podmioty zajmujące się sprzedażą udziałów, akcji lub z innych kapitałów pieniężnych, podmioty uzyskujące przychód ze sprzedaży i obrotu nieruchomościami. Z kwoty wolnej nie skorzystają placówki objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych, a także osoby rozliczające się z tytułu umowy o dzieło lub zlecenie, jeżeli wynagrodzenie nie przekracza 200 zł. 
Wiemy już, ile wynosi kwota wolna od podatku, kiedy dochód wynosi do 8000 zł. W przypadku dochodu powyżej 8000 do 13.000, kwota ta spada od pułapu 8000 i staje się dygersywna. W przypadku wynagrodzenia od 13 000 do 85 528 zł, kwota wolna rozpoczyna się od 3091 i stopniowo maleje. Warto zaznaczyć, że w przypadku zarobków powyżej 85 528 zł, podatek staje się wyższy i wynosi 32 procent. Na rok rozliczeniowy 2019 rząd znowelizował ustawę, zgodnie z którą wszystkie kwoty wzrosły na korzyść podatników. Każdy powinien zdawać sobie sprawę, że na finalną wysokość podatku wpływa kwota go obniżająca. Jest ona bezpośrednio powiązana z kwotą wolną od podatku. Im wynagrodzenie pracownika wyższe, tym kwota staje się mniejsza. 

Aby zrozumieć istotę ulg i zwolnień podatkowych, należy wyjaśnić ich znaczenie przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku. Im niższa jest podstawa opodatkowania, tym kwota wolna od podatku będzie wyższa. Podstawę zmniejszają dodatkowe ulgi i zwolnienia, do których należą regularne składki do ZUS, ulgi rehabilitacyjne, darowizny na rzecz działalności charytatywnej, ulgi dotyczące badań i rozwoju, darowizny na rzecz pożytku publicznego, a także kwoty wpłacane na indywidualne konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Rozliczenie PIT sprawia sporo trudności, jeśli jednak pomylimy się, mamy prawo skorzystać z możliwości korekty. Dziś jednak sprawa uległa sporemu uproszczeniu, ze względu na rozliczenie nas przez urzędy skarbowe. Warto jednak sprawdzić, czy wszystkie dane, w szczególności numer rachunku bankowego jest zgodny z rzeczywistością.