Jak przekazać 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego?

Jakie instytucje są uprawnione do 1% podatku i gdzie to sprawdzić?

Od 2017 roku informację o tym jakiej organizacji pożytku publicznego możemy przekazać 1% naszego podatku powinny być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności. Zmienione przepisy ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, podmiotem uprawnionym do funkcji zarządzania wykazem uprawnionych do 1% podatku, uczyniły Dyrektora Instytutu. Nie później niż do 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza on wykaz instytucji posiadających taki status na dzień 30 listopada tego roku. Informacje możemy nadal sprawdzić również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każda OPP ma nadany specjalny numer KRS, który jest niezbędny aby podatnicy mogli przekazać swój 1% w zeznaniu podatkowym.

Na czym polega przekazywanie podatku organizacjom?

Już od 15 lat (od 2004 roku) podatnicy część swojego podatku mogą przekazać na cele dowolnie wybranej organizacji, która zajmuje się określoną działalnością o użyteczności publicznej. Podatnik sam podejmuje decyzję dla kogo chce przekazać pieniądze uwzględniając to w swoim zeznaniu rocznym. Należy pamiętać, że kwota ta nie jest odliczana i przekazujący nic nie traci. Jeżeli nie zapisze swojego 1% nikomu przekazuje ją automatycznie Skarbowi Państwa. Finansowo również nie zyska, ale wspiera jakiś ważny dla siebie cel i to można  nazwać zyskiem.  OPP pomagają ludziom, zwierzętom, są to fundacje, stowarzyszenia itp. 

Jak umieścić informację o 1% podatku w zeznaniu rocznym?

Wszyscy rozliczający w danym roku swój przychód podlegający opodatkowaniu, mogą przekazać 1% podatku w swoim zeznaniu. Coraz więcej osób rozlicza się z podatków składając PIT przez internet. Wiele programów ułatwia ten proces, prowadząc krok po kroku przez wszystkie pola. Gdy wypełnimy całą deklarację możemy elektronicznie wysłać ją do właściwego urzędu, bez zbędnych wizyt w placówce. Aby zaznaczyć opcję przekazania części z naszego podatku organizacji pożytku publicznego niezbędny jest jej numer KRS, który należy wpisać w odpowiednią rubrykę. Drugie pole, które należy wypełnić to kwota, którą przekazujemy (nie może przekroczyć 1% podatku). Pomyłka  w numerze, będzie skutkowała brakiem przekazania podatku danej organizacji i pieniądze trafią do państwa. Darczyńca może ujawnić swoje dane tzn. zaznaczyć w deklaracji zgodę na ujawnienie organizacji swoich danych, lub pozostać anonimowy. Jest też opcja aby podać szczegółowy cel, gdy chcemy np. wesprzeć konkretną osobę, placówkę czy zwierze. Czy organizacja wyda pieniądze na wskazany przez nas szczegółowy cel? Nasze sugestie mogą być brane pod uwagę, ale nie muszą. 

Terminy do przekazania 1%.

Gdy rozliczamy się na ogólnych zasadach musimy zeznanie złożyć do 30 kwietnia a z ryczałtu do 31 stycznia. Również, gdy składamy PIT przez internet. I te daty są wiążące jeśli chodzi o przekazywanie 1% OPP. Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem swojej deklaracji, utraci szansę na przekazanie podatku. Podatnicy, którzy składają kilka deklaracji mają prawo wybrać kilka instytucji i im przekazać swój 1%. Ważne jest aby podatek, który w zeznaniu musimy nadpłacić był zapłacony w ustawowym terminie, aby 1% dla OPP mógł być przekazany.