Jak rozliczyć podatek od spadku?

Otrzymanie spadku lub darowizny to skomplikowany proces prawny, który nie kończy się wraz z przyznaniem majątku ostatecznemu odbiorcy. By ten zgodnie z prawem mógł dysponować przekazanymi środkami musi spełnić szereg obowiązków prawnych, do których należy między innymi rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Warto bowiem wiedzieć, że zarówno spadek, jak i darowizna są opodatkowane zgodnie z obowiązującym prawem. Jak wyglądają poszczególne procedury rozliczenia spadku? 

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Podatek od spadku podlega odrębnemu rozliczeniu, co oznacza, że nie podlega on rozliczeniu poprzez składanie deklaracji PIT. Wynika to z faktu, iż spadek nie jest rozpatrywany w kryteriach osiąganego dochodu od osób fizycznych, a z kolei każdy program PIT bierze pod uwagę jedynie osiągane dochody. Spadkobierca zobowiązany jest powiadomić odpowiedni Urząd Skarbowy o otrzymanym spadku w ciągu miesiąca od sądowego orzeczenia o nabyciu spadku. Druk SD-3, czyli zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych złożony powinien być w urzędzie wraz z dokumentami, pomocnymi przy określeniu podstawy opodatkowania. Po rozpatrzeniu formularza Urząd Skarbowy wydaje spadkobiercy decyzję o ustalonej kwocie podatku wraz z terminem 14 dni na zapłacenie podatku od spadku. Warto wiedzieć, że podstawą opodatkowania jest taka kwota majątku, która wykracza poza granicę kwoty wolnej od podatku, ustalonej odrębnie dla grup podatkowych. Co to oznacza?

Spadkobierco, o tym musisz wiedzieć

Do zapłaty podatku od spadku i darowizny zobowiązane są te osoby, które otrzymały majątek o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku. Aby jednak zrozumieć kwoty ustalone dla poszczególnych osób, warto wyjaśnić, kto należy do określonych grup podatkowych. Grupa I to wstępni, zstępni, małżonek, ojczym, macocha, pasierb, synowa, zięć, teściowie i rodzeństwo. Grupa II to między innymi rodzeństwo rodziców, czy zstępni rodzeństwa, a grupa III to pozostali spadkobiercy. Tym samym kwota wolna od podatku dla kolejnych grup to 9637 zł, 7276 zł i 4902 zł. Jeśli wartość otrzymanego majątku w określonej grupie przekracza wymienione kwoty, wówczas naliczany jest podatek od spadku i darowizny. Szczególnym przywilejom podatkowym podlega pierwsza grupa podatkowa, ponieważ należące do niej osoby z wyłączeniem zięcia, synowej i teściów ubiegać się mogą o całkowite zwolnienie z płatności podatku. Wówczas w ciągu 6 miesięcy od otrzymania spadku w odpowiednim Urzędzie Skarbowym złożyć należy formularz SD-Z2. Każdy ze spadkobierców powinien złożyć oddzielny dokument, w przeciwnym razie po upływie 6 miesięcy podlegać oni będą ogólnym zasadom opodatkowania dla pierwszej grupy podatkowej. 

Niezależnie od tego, czy otrzymanie spadku nastąpiło nieoczekiwanie, a może było zaplanowane pamiętać należy o obowiązku podatkowym. Spadek podlega odrębnemu opodatkowaniu na mocy podatku od spadków i darowizn i nie jest traktowany w kategoriach dochodu od osób fizycznych. Warto pamiętać, że od opłat skarbowych istnieje wiele zwolnień, wymagających jedynie dotrzymania obowiązujących terminów. Po otrzymaniu spadku warto dowiedzieć się, w jakiej grupie podatkowej się znajdujemy i w związku z tym składać odpowiednie formularze do Urzędu Skarbowego.