Ulgi podatkowe: Jak obniżyć podatek?

Każda osoba pracująca i otrzymująca wynagrodzenie jest zobowiązana rozliczyć podatek. Dotąd osoby fizyczne rozliczające się z fiskusem korzystały z usług biur księgowych, lub rozliczały się samodzielnie za pomocą PIT’u w wersji papierowej. W roku 2019 nastąpiły zmiany i teraz będzie można rozliczyć PIT on-line przez internet. Takie rozliczenie będzie łatwiejsze dla podatnika, ponieważ bedzie on mógł sam za pomocą strony internetowej zmienić lub zatwierdzić bez zmian swoje rozliczenie. Ma na to czas do końca kwietnia i po tym terminie zeznania, na których podatnik nie naniósł poprawek automatycznie zostaną zweryfikowane pozytywnie przez Urząd Skarbowy.
Mamy kilka możliwości, aby zapłacić mniejszy podatek. Pozwalają na to ulgi podatkowe i odliczenia, które przysługują większości z nas – trzeba tylko wiedzieć jakie konkretnie możemy dopasować do swojej sytuacji. Przyjrzyjmy się jakie ulgi możemy do siebie dostosować.

Ulga internetowa – przysługuje każdemu, kto korzysta z dostępu do sieci – wystaczy przedstawić rachunki za internet. Tutaj trzeba pamiętać, że można z niej skorzystać tylko przez dwa następujące po sobie lata.

Ulga prorodzinna – to najbardziej znana i popularna ulga, z której chętnie korzystają szczęśliwi posiadacze dzieci w wieku do lat 25, jeśli te uczą się i nie pracują. Na każde dziecko przysługuje odliczenie w wysokości 1112,04 zł z tym, że kwota ta obowiązuje w przypadku dwojga dzieci, natomiast na trzecie dziecko przysługuje odliczenie w wysokości 2000,04zł. Czyli jeśli posiadamy na utrzymaniu dwoje dzieci, możemy odliczyć kwotę 2224,08zł, natomiast w przypadku trojga dzieci kwota zwrotu wyniesie aż 4224,12zł. Na pewno jest to spory zastrzyk gotówki, który przyda się w każdym gospodarstwie domowym.

Ulga rehabilitacyjna – tutaj możemy odliczyć wszystkie wydatki, które ponieśliśmy zapewnienie komfortu osobie niepelnosprawnej  (na przykład na remont, lub dostosowanie mieszkania do osoby niepełnosprawnej), oraz kwoty wydane na leki, sprzęt rehabilitacyjny, czy zabiegi rehabilitacyjne. Jako załączniki należy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności oraz rachunki za poniesione wydatki.

Ulga dla krwiodawców – z tej ulgi może skorzystać każda osoba, która decyduje się honorowo oddać krew i ulga traktowana jest jak darowizna. Obowiązuje tutaj górna granica, która wynosi maksymalnie 6% dochodu.

Ulga odsetkowa – jeśli spłacasz kredyt lub pożyczkę na cele mieszkaniowe możesz odliczyć sobie kwotę odsetek, jednak tylko od części kredytu nie przekraczającej kwoty 325 990 zł. Przy tym odliczeniu obowiązują obwarowania związane z terminem zaciągnietego kredytu (kwalifikują się tylko kredyty zaciągnięte w latach 2002-2006), oraz szereg ustaleń, z których wynika od jakich kredytów nie przysługuje odliczenie odsetek (np. od kredytów udzielanych przez kasy mieszkaniowe, czy udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego). Dlatego jeśli spłacasz kredyt na cele mieszkaniowe, warto zgłębić ten temat – ponieważ  kwota odliczeń może być bardzo atrakcyjna.

Darowizna na cele pożytku publicznego, oraz darowizny kościelne – tylko te, które możemy udokumentować, i maksymalnie do wysokości 6% dochodu podatnika.
Wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) – czyli wpłaty na III filar. To bardzo popularna metoda oszczędzania, z której korzysta duża część społeczeństwa, a jeśli dzięki temu możemy zapłacić mniejszy podatek – staje się ona jeszcze bardziej atrakcyjna. Limit wpłat na IKZE jest ustalany corocznie na podstawie prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i obecnie wynosi maksymalnie 5331,60zł.

Jak widać możliwości skorzystania z ulg i odliczeń jest sporo. Ponieważ zbliża się wielkimi krokami termin rozliczenia podatku, na pewno warto się z nimi zapoznać – szczególnie teraz, kiedy to sami już niedługo będziemy mieli możliwość weryfikacji swojego PIT’u on-line i dostosowania odpowiednich ulg, aby zapłacić niższy podatek i zatrzymać część zarobionych pieniędzy w swoim budżecie.