Wczasy pod gruszą: kto jest uprawniony do tego dodatku i czy należy go rozliczyć w zeznaniu PIT?

„Wczasy pod gruszą” to dofinansowanie, które ma pomóc w opłaceniu wypoczynku pracownika oraz jego rodziny. Pieniądze nie w każdej firmie są wypłacane. Jest to zależne od ilości pracowników, wysokości wynagrodzenia, a także sytuacji materialnej poszczególnych pracowników. Dofinansowanie pochodzi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowników. 
„Wczasów pod gruszą” nie należy mylić ze świadczeniem urlopowym. Te dwa świadczenia są czymś zupełnie różnym. Podczas gdy świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca ze swoich własnych środków, to „wczasy pod gruszą” są opłacane ze środków ZFŚP. Ponadto świadczenie urlopowe podlega opodatkowaniu niezależnie od wysokości przekazywanej kwoty. Następna różnica jest taka, że świadczenia urlopowe są przyznawane niezależne od tego, jaka jest sytuacja materialna pracowników. Jedyne różnice w wysokości kwot wynikają z tego, jaki jest wymiar etatu danego pracownika. 

Obowiązek utworzenia dofinansowania „wczasy pod gruszą” obejmuje pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników na pełny etat na dzień 1 stycznia danego roku. W przypadku pracodawców prowadzących jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe istnieje obowiązek utworzenia dofinansowania niezależnie od liczby pracowników. 

Podstawowym kryterium przyznawania dofinansowania powinna być sytuacja materialna oraz życiowa wszystkich pracowników. Konkretne wysokości stawek są określane przez regulamin ZFŚP. Największe kwoty powinny wpływać na konto osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Wykluczone jest przyznawanie wszystkim pracownikom jednakowych wysokości świadczeń. 

„Wczasy pod gruszą” są wypłacane zazwyczaj w momencie składania wniosku urlopowego. Minimalny okres urlopu wypoczynkowego powinien wynosić 14 dni kalendarzowych. To w jakim momencie roku złożymy wniosek nie ma znaczenia dla przyznania pieniędzy. Nie ma również znaczenia to, w którym miejscu spędzamy urlop. Nie ma potrzeby brania udziału w zorganizowanych wyjazdach i innych formach wypoczynku. Dofinansowanie powinno zostać przyznane pracownikowi, którzy złoży o nie wniosek. Zazwyczaj można się spodziewać, że pieniądze zostaną przelane na konto pracownika jeszcze przed rozpoczęciem urlopu. Zdarzają się jednak również sytuacje, kiedy pieniądze wpływają już po powrocie do pracy z wakacji. Aby upewnić się, kiedy zostaną przelane pieniądze powinniśmy zerknąć do regulaminu ZFŚP. Pracodawca oprócz wypłaty dofinansowania może również przeznaczyć dodatkowe środki na wakacje dzieci pracowników. 

W przypadku firm, gdzie zatrudnionych jest mniej niż 20 pracowników pracodawca ma wybór co do utworzenia ZFŚP lub nie. Pracownicy powinni zostać poinformowani o tej decyzji w pierwszym miesiącu każdego roku kalendarzowego. 

Komu przyznawane są „wczasy pod gruszą”?

Z tego rodzaju świadczeń specjalnych mogą korzystać pracownicy, ich rodziny, a także osoby, które są byłymi pracownikami. „Wczasy pod gruszą” mogą również przysługiwać osobom, które są określone przez pracodawcę w regulaminie.  

Jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o „wczasy pod gruszą”?

Aby otrzymać „wczasy pod gruszą”, a także inne świadczenia socjalne konieczne jest złożenia przez pracownika oświadczenie na temat sytuacji majątkowej oraz rodzinnej. W praktyce jest to zaświadczenie, które mówi o dochodzie netto na jednego członka rodziny. Co prawda pracodawca zazwyczaj nie sprawdza dokładnie wiarygodności takich danych, ale pracownik musi się liczyć z tym, że fałszywe zeznanie podlega odpowiedzialności karnej. 

Wniosek o dofinansowanie jest konieczny aby uzyskać świadczenie. Należy o tym pamiętać przy składaniu wniosku urlopowego. O taki wniosek najlepiej zapytać bezpośrednio w kadrach w swojej firmie, choć bez problemu znajdziemy gotowe wzory również w internecie. 

Jak należy rozliczać „wczasy pod gruszą”?

Dofinansowanie „wczasy pod gruszą” nie jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Bez względu na to, jakie świadczenie socjalne jest przekazywane pracownikowi zawsze jest ono zwolnione ze składek ZUS. Inaczej wyglada sprawa podatku dochodowego. Dodatkowe pieniądze, jakie przyznaje pracodawca swoim pracownikom traktowane są jako przychód w ramach stosunku pracy. Podobnym zasadom rozliczania podlegają inne świadczenia od pracodawców. Podatek dochodowy od świadczenia obowiązuje w przypadku, gdy świadczenie będzie wyższe niż 380 złotych. Kwoty niższe są zwolnione od podatku. PIT online obejmuje nadwyżkę. 
Jeśli chodzi o pracodawców środki wypłacone przez ZFŚP nie są kosztem uzyskania przychodu. Za to odpisy na fundusz traktuje się jako koszt.